What is the World COACH consortium?

The Worldwide Collaboration on OsteoArthritis prediCtion for the Hip (World COACH) consortium combines all global prospective cohort studies on hip osteoarthritis. The aim of the  consortium is to advance the principles of hip osteoarthritis, in order to ultimately discover how we can better individualize prevention and treatment. We are committed to sharing and meeting challenges with collaborating  institutions.  

Mission

To optimize and progress our understanding of determinants and risk factors for the development and progression of hip osteoarthritis.

Vision

To automate methods for radiographic imaging analysis of the hip and transform the current "one size fits all" management of hip osteoarthritis by using predictive models.

Read more about us
Go back

Om zo’n gepersonaliseerd voorspelmodel te maken is heel veel data nodig. En dit moet prospectieve data zijn. Prospectieve data betekent dat mensen gevolgd zijn in de tijd en op het moment van inclusie nog geen heupartrose hadden. Een groep mensen die in de tijd worden gevolgd noemen we een cohort. In de loop van de tijd zijn er bepaalde mensen in zo’n cohort die wel heupartrose ontwikkelen en mensen die dit niet ontwikkelen. Op die manier kunnen we kijken bijvoorbeeld kijken welke factoren meer voorkomen in de groep die wel heupartrose ontwikkelt. Dit noemen we dan een risicofactor. n de hele wereld zijn in totaal 8 van dit soort prospectieve cohorten. Deze cohorten bezitten allemaal waardevolle data maar zijn stuk voor stuk te klein om een goed gepersonaliseerd voorspelmodel te maken. Als we alle cohorten samenvoegen hebben we daar wel voldoende data voor. Daarom hebben we de ‘Worldwide Collaboration in OsteoArthritis prediCtion for the Hip’ consortium opgezet, oftewel het World COACH consortium. Dit is een uniek consortium waarbij we alle prospectieve data op het gebied van heupartrose dat er in de wereld bestaat bij elkaar hebben gevoegd.

Doelstellingen

De primaire doelstelling van het World COACH consortium is het maken van een gepersonaliseerd voorspelmodel voor heupartrose. De secundaire doelstelling is het beter begrijpen van hoe artrose precies ontstaat.

Binding

Wij vinden uw mening zeer waardevol. Het maakt niet uit of u zelf heupartrose heeft of alleen geïnteresseerd bent in heupartrose. U kunt ons helpen. Doordat we een unieke database hebben met daarin alle prospectieve data op het gebied van heupartrose dat in de wereld beschikbaar is zijn we altijd op zoek naar vraagstellingen die we kunnen bestuderen.  Heeft u hier ideeën over? Laat het ons weten!
Wilt u graag op de hoogte worden gehouden? We zijn voornemens om één keer per kwartaal een update rondom het World COACH consortium naar geïnteresseerden te sturen. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.